INFO

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. 

Inga anmälningsavgifter återbetalas. 

Eventuella byten görs på ert Boxpeak konto. 

Medverkan sker på egen risk. 

Arrangörerna för tävlingen avsäger sig allt ansvar vid eventuella skador.